cty xuất khẩu lao động TRACIMEXCO  HCM  đang cân tuyển  so lương lơn lao động  NAM  NỮ  làm việc tai NHẬT BẢN lương cao   (trên 25 triệu /tháng)  chưa tính  giờ lam thêm      anh chi  em nào co nguyện vong   vui lòng liên he  qua  diên thoại    0932048869